You are currently viewing Kasem Bundit University

Kasem Bundit University

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต(Kasem Bundit University) กับ สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย (TCTM) “โครงการบูรณการการเรียนรู้กับการทำงาน.”

Leave a Reply