Army War College

ประมวลภาพบรรยากาศ วิทยาลัยการทัพบก เข้าศึกษาดูงาน และรับฟังบรรยาย เยี่ยมชมกิจการ บริษัท ท็อป เทค ไดมอนด์ ทูลส์ จำกัด ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย ในวันที่ 25 มกราคม 2565

Continue ReadingArmy War College

Kanchanaphisek Technical Coollege Mahanakorn

การประชุมบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ในการจัดเตรียมบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือตัดอุตสาหกรรมระหว่างวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานครและสมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565

Continue ReadingKanchanaphisek Technical Coollege Mahanakorn

Thai-German Institute

สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย(TCTM) ร่วมมือกับ สถาบันไทย-เยอรมัน (Thai-German Institute) ในการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการผลิตเครื่องมือตัด

Continue ReadingThai-German Institute

Kasem Bundit University

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต(Kasem Bundit University) กับ สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย (TCTM) “โครงการบูรณการการเรียนรู้กับการทำงาน.”

Continue ReadingKasem Bundit University