Seminar project on cooperation in the management of bilateral vocational education systems Kanchanaphisek Mahanakorn Technical College

ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการสัมมนาความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ พิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่างสถานศึกษา และ สถานประกอบการ ประจำปี 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

Continue ReadingSeminar project on cooperation in the management of bilateral vocational education systems Kanchanaphisek Mahanakorn Technical College

Industry for National Defense & Security Association

"ผนึกกำลัง ฐานอุตสาหกรรมที่แข็งแรง จะเป็นกำลังให้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ" สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย ร่วมแสดงความยินดีแก่ พลอากาศเอกมานัต วงษ์วาทย์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ (สอป.) พร้อม พลโทยอดชัย ยั่งยืน อุปนายก สอป.ได้ให้การต้อนรับ สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย พร้อมคณะ ณ สมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

Continue ReadingIndustry for National Defense & Security Association

Rajamangala University of Technology Lanna Study tour of cutting tools

ประมวลภาพบรรยากาศ คณะผู้บริหาร และ คณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานเพื่อร่วมประชุมหารือ ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ กับ สมาคมผู้ผลิตเครื่องมืดตัดไทย โดยทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชม สมาคมผู้ผลิตเครื่องมืดตัดไทย และ บริษัท ท็อปเทค ไดมอนด์ ทูลส์ จำกัด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2565

Continue ReadingRajamangala University of Technology Lanna Study tour of cutting tools

Cooperation meeting with Rajamangala University of Technology Lanna

สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย ร่วมประชุม กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ในหัวข้อ "แนวทางความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับ สมาคมฯ"ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

Continue ReadingCooperation meeting with Rajamangala University of Technology Lanna