kasem bundit university – 2nd generation students

ประมวลภาพบรรยากาศ งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในโครงการวิทยาลัยในสถานประกอบการ รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย ณ ห้องประชุมเกษมทัศน์ ชั้น 12 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า วันที่ 4 มิถุนายน 2565

Leave a Reply