Industry for National Defense & Security Association

“ผนึกกำลัง ฐานอุตสาหกรรมที่แข็งแรง จะเป็นกำลังให้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ”

สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย ร่วมแสดงความยินดีแก่ พลอากาศเอกมานัต วงษ์วาทย์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ (สอป.) พร้อม พลโทยอดชัย ยั่งยืน อุปนายก สอป.ได้ให้การต้อนรับ สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย พร้อมคณะ ณ สมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

Leave a Reply